Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Przybyszewskiego 14-22 w Poznaniu

Poszukujemy wykonawcy do przeprowadzenia prac modernizacyjnych instalacji elektrycznej w budynku wielolokalowym.
Lokalizacja:
 • Ul. Przybyszewskiego 14-22
Zakres prac:
 • wymiana wewnętrznych linii zasilania WLZ od rozdzielni głównych do lokali (55 lokali)
 • wymiana instalacji domofonowej wraz z kasetami wywoławczymi
 • montaż rozdzielnic elektrycznych na parterze budynku
 • zmiana lokalizacji liczników energii elektrycznej (likwidacja liczników w lokalach i ich montaż w rozdzielnicach)
 • wymiana oświetlenia na klatkach na oświetlenie sterowane czujkami ruchu
 • wykonanie oświetlenia zewnętrznego na budynku (od strony parkingu)
 • usunięcie instalacji natynkowej i przebudowanie jej na instalację podtynkową
Podatek VAT:
 • 8%
Możliwość zapoznania się z dokumentacją projektową:
 • siedziba zarządcy nieruchomości
WZN Wielkopolscy Zarządcy Nieruchomości Sp. z o.o.
Ul. Serbska 11
61-696 Poznan
Pon. – Pt., 8:00 – 16:00 – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (506 337 000)
Termin składania ofert:
 • do 20.07.2018r.
Termin otwarcia ofert:
 • 23.07.2018r.
Zarządca zastrzega możliwość negocjowania warunków realizacji zamówienia z wybranymi oferentami.

Zlecający zastrzega prawo do odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.