Nasze artykuły

2012-05-27 13:45:09

Dopłaty na budowę domów energooszczędnych.

Kiedy rząd powoli wycofuje się z dopłat na zakup pierwszego mieszkania („program Rodzina na swoim” obowiązuje do końca roku 2012), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamierza dopłacać do budowy domów energooszczędnych. Pomoc miałaby polegać na dopłatach do kredytów bankowych, zaciągniętych na zakup lub budowę energooszczędnych domów i mieszkań (źródło: „Dziennik Polski”). Jeszcze w maju br. fundusz ma przedstawić założenia nowego programu, warunki uzyskania pomocy finansowej i szacunki dotyczące liczby osób, które będą mogły z niej skorzystać. Ogólnopolski program miałby być wzorowany na przykładzie z Katowic, gdzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył już około miliona złotych na tego dopłaty tego typu. Śląski fundusz za energooszczędny uznaje dom, którego roczne zapotrzebowanie na energię wynosi do 60kWh na każdy metr kwadratowy jego powierzchni. NFOŚiGW bazuje również na doświadczeniu naszych zachodnich sąsiadów. W Niemczech dopłaty do domów energooszczędnych stosowane są od lat i cieszą się dużym zainteresowaniem.

W Polsce działa już program dotacji związanych z montażem kolektorów słonecznych, realizowany przez NFOŚiGW. Do tej pory dzięki tym dotacjom Polacy zamontowali blisko 20 tys. kolektorów słonecznych. Najwięcej tego typu inwestycji było w Małopolsce (2,88 tys.), na Śląsku (2,84 tys.), na Podkarpaciu (2,12 tys.) i w Lubelskiem (2,02 tys.). Dotacje przeznaczone są dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny do budynku mieszkalnego oraz dla wspólnot mieszkaniowych. Wartość dotacji to 45% kapitału kredytu bankowego przeznaczonego na koszty kwalifikowane.
Na co można więc wydać pieniądze z dotacji? - Kredyt z dotacją można przeznaczyć na sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego, montaż instalacji oraz zakup nowych urządzeń:
• kolektora słonecznego,
• zasobnika wody,
• automatyki,
• aparatury kontrolno-pomiarowej,
• ciepłomierza,
• przewodów i izolacji termicznej.
Jakie warunki należy spełnić aby uzyskać dofinansowanie? - Oto one:
• dostawca kolektorów słonecznych musi legitymować się aktualnym certyfikatem zgodności z PN EN-12975-2 LUB nie starszym niż 5 lat europejskim certyfikatem "SOLAR KEYMARK",
• beneficjent musi wziąć kredyt w jednym z banków, które zgłosiły się do współpracy z NFOŚiGW,
• w budynku, w którym mają zostać zainstalowane kolektory słoneczne, nie może być prowadzona działalność gospodarcza na powierzchni przekraczającej 50% budynku,
• jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 500 zł/ m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego,
• budynek nie może być zasilany w energię cieplną z miejskiej sieci cieplnej,
• instalację może wykonać osoba legitymująca się odpowiednimi uprawnieniami.

Jak pokazują statystyki, Polacy są coraz bardziej świadomi konieczności korzystania z odnawialnych źródeł energii, a programy związane z ich propagowaniem są coraz popularniejsze. Liczby cieszą tym bardziej, że zgodnie z wymogami Unii Europejskiej Polska do końca 2020 roku powinna zmniejszyć udział węgla w procesie pozyskiwania energii do 85 %(obecnie jest ok 90%), a pozostałe 15% ogólnego bilansu energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych (wiatru, słońca, wody i odpadów rolniczych).