Najczęstsze pytania

Najczęściej zadawane przez Klientów pytania:

13-09-2020
Category: FAQ 
Posted by: WZN
Zawiadomienie o zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej powinny dotrzeć do członków Wspólnoty na minimum 7 dni przed terminem zebrania. W zawiadomieniu należy podać ...
13-09-2020
Category: FAQ 
Posted by: WZN
Choć w zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie Wspólnoty, to uczestnictwo osobiste nie jest wymagane. ...
13-09-2020
Category: FAQ 
Posted by: WZN
Każdy właściciel lokalu będący naszym Klientem może sprawdzić stan głosów na głosowane uchwały w Internetowej Kartotece Mieszkańca. ...
13-09-2020
Category: FAQ 
Posted by: admin
Uchwała zostaje podjęta w momencie, kiedy ponad 50% właścicieli (licząc udziałami) zagłosuje za jej podjęciem. Analogicznie, ...
13-09-2020
Category: FAQ 
Posted by: admin
Przepisy nie określają terminu na oddanie głosu, a głosowanie trwa tak długo, aż ...
13-09-2020
Category: FAQ 
Posted by: admin
Decyzje przekraczające zakres zwykłego zarządu Właściciele lokali podejmują w formie uchwał. O tym czy uchwała zostaje podjęta, czy ...
13-09-2020
Category: FAQ 
Posted by: admin
Tradycyjnym sposobem głosowania jest forma papierowa, na dostarczanych przez Zarządcę kartach do głosowania. Należy złożyć na niej ...
11-09-2020
Category: FAQ 
Posted by: admin
Zalogować się do IKM można tutaj lub na stronie producenta oprogramowania: https://www.provirtus.pl/ikm/
11-09-2020
Category: FAQ 
Posted by: admin
Dane należy podać w formie pisemnej...
03-01-2015
Category: ABC wspólnoty FAQ 
Posted by: WZN
Uchwały to sposób wyrażanie woli i podejmowania decyzji przez Wspólnotę Mieszkaniową w zakresie czynności przekraczających zwykły zarząd.